Hladno i toplo valjani limovi

Lim je tanka ploča od metala ili legure metala. Lim se u početku proizvodio isključivo od gvožđa, da bi kasnije u obzir došli i drugi metali, lergure i dodaci od nemetala.

Limene ploče koriste se za razne namene: za proizvodnju aviona, automobila, električnih mašina, posuđa, ambalaže i slično. U građevinarstvu, lim se koristi za izradu montažnih objekata, krovova, krovnih površina, ograda itd.

Valjanje lima je proces u kojem se metal provlači između dva valjka i na taj način formira table. Valjanje lima može biti toplo i hladno. Ako je temperatura metala iznad temperature re-kristalizacije, onda se radi o toplom valjanju. U suprotnom, ovaj proces nazivamo hladnim valjanjem.

Comments are closed.