Otvoren poslovno-distributivni centar

U okviru plana razvoja firme, u toku 2009. godine otvoren je poslovno-distributivni centar u industrijskoj zoni Zemuna, Batajnički drum 211, između prodajnog salona IVECO i fabrike ogledala Zvezda, u neposrednoj blizini auto-puta Beograd-Novi sad i Batajničkog druma, sa direktnom vezom na obe saobraćajnice. Površina placa iznosi ukupno 1.9 ha, sa savremenom poslovnom zgradom u tri nivoa, ukupne površine 900 metara kvadratnih, sa svim potrebnim sadržajima poslovno-trgovinskog objekta. Završena je i hala, proizvodno-skladišnog tipa, površine 1.000 metara kvadratnih, a u toku je izgradnja hale za skladište, površine oko 3.750 metara kvadratnih.
Novo stovarište je betonirano, ograđeno, opremljeno kolskom vagom, dvema kapijama za pristup šlepera, povezano pristupnim saobraćajnicama na glavne pravce. Završetkom novog poslovnog centra, rukovodstvo firme planira povećanje obima i asortimana proizvoda i usluga, kroz širenje mreže većeg broja stovarišta, oslonjenih na centralno stovarište kao distributivni centar sa objedinjenom nabavkom.

Comments are closed.