Gvožđe

Primena gvožđa u građevini u početku je imala dekorativnu ili praktičnu primenu, a ne strukturnu. U arhitekturi i enterijeru, gvožđe se koristi za izradu kapija i okova, rešetki, stepenišnih ograda, nadstrašnica, tremova i slično.

Betonsko gvožđe ili armatura se koristi u građevinarstvu za pravljenje konstruktivnih elemenata u kombinaciji sa betonom. Beton koji u sebi sadrži armaturu nazivamo armirani beton. Betonsko gvožđe možemo podeliti na glatku armaturu GA i rebrastu armaturu RA. U prilogu je data tablica težine glatke i rebraste armature.

GA-GLATKA ARMATURA RA-REBRASTA ARMATURA
Prečnik |mm| Težina |kg/m| Prečnik |mm| Težina |kg/m|
Ø 6 0,222 Ø 8 0,409
Ø 6,5 0,250 Ø 10 0,649
Ø 8 0,400 Ø 12 0,920
Ø 10 0,617 Ø 14 1,252
Ø 12 0,888 Ø 16 1,638
Ø 14 1,208 Ø 18 2,158
Ø 16 1,578 Ø 19 2,306
Ø 18 1,998 Ø 20 2,568
Ø 20 2,466

Na našem stovarištu možete da pronađete sledeće proizvode od gvožđa:

 • Glatka armatura svih profila
 • Rebrasta armatura svih profila
 • Aluminijumski gelenderi
 • Kvadratne cevi
 • Pravougaone cevi
 • Okrugle i okrugle precizne cevi
 • Ovalne – elipsoidne cevi
 • Zatvoreni D profili
 • ZP profili
 • Građevinski podupirači i tronošci
 • Ramovska skela
 • Obostrano nosive mreže
 • Uzdužno nosive mreže
 • Eksere
 • Paljenu žicu
 • Kapije
 • Alu ograde

Comments are closed.